Bộ chuyển đổi nhiệt độ Pt-100

Thông tin sản phẩm: 

-Tên sản phẩm: Bộ chuyển đổi nhiệt độ Pt-100

-Điện áp hoạt động: 24VDC

-Tín hiệu ra: 4-20A

-Khoảng nhiệt độ: 0-400ºC

-Rank: 0.2%FS