Bơm ly tâm SHUANGJIU 100FSB-40L 18.5KW

Model         : 100FSB-40L 18.5KW

Hiệu            : SHUANGJIU

Công suất  : 18.5KW

Lưu lượng  : 100 m3/h