Cảm biến quang SICK GS6-D4311+ GE6-P4111

Thông tin sản phẩm : Cảm biến Sick GS6-D4311+ GE6-P4111

Model : GS6-D4311+ GE6-P4111

Thương hiệu : Sick

Thông số : 24 AC/DC, 800N, 10V