Khởi động từ CHINT MCCB-NM1-250S-3300-200A

Thông tin sản phẩm: Model: MCCB-NM1-250S-3300-200A

-Thương hiệu: CHINT

-Loại Khởi động từ: Khởi động từ xoay chiều

-Dòng sản phẩm: MCCB NXB-63

-Số cực: 3P

-Frame size: 250AF

-Dòng định mức: 200A