Bạc đạn, vòng bi cầu 1 dãy NSK 6000DDUCM

Thông tin sản phẩm: Model: 6000DDUCM

-Thương hiệu: NSK

-Đường kính trong: 10mm

-Đường kính ngoài: 26mm

-Độ dày: 8mm

-Khối lượng: 0.018 kg

-Chủng loại: Vòng bi cầu