Bạc đạn, vòng bi trượt MYT LMH16UU

Thông tin sản phẩm: Model: LMH16UU

-Thương hiệu: MYT

-Đường kính trong bạc đạn: 16mm

-Đướng kính ngoài bạc đạn: 28mm

-Chiều dài bạc đạn: 37mm

-Vật liệu bạc đạn: Sắt mạ