Bộ chỉnh lưu điều khiển silicon SEMIKRON SKKT57-16E

Thông tin sản phẩm: Model: SKKT57-16E

-Hiệu: SEMIKRON

-Loại mô-đun: thyristor

-Cấu trúc bán dẫn: loạt đôi

-Loại mô-đun SCR: Đã kết nối loạt – SCR

-Điện áp trạng thái tắt lặp lại cao điểm: 1.6kV

-Cổng kích hoạt tối đa hiện tại: 150mA