Bộ chuyển đổi quang điện đầu ra tiếp điểm ETP FE6D

Thông tin sản phẩm: Model: FE6D

-Thương hiệu: ETP

-Nguồn điện AC và DC được chia sẻ, và dải điện áp làm việc rộng.

-Có ba phương pháp phát hiện khác nhau để lựa chọn.

-Nó được sử dụng để kiểm soát không khí tự động và phát hiện vị trí trong tự động hóa công nghiệp.