Bộ chuyển đổi quang điện ETP GDN15

Thông tin sản phẩm: Model: GDN15

-Thương hiệu: ETP

-Có ba phương pháp phát hiện cho công tắc quang điện ẩn nguồn

-Ba chức năng hoạt động khác nhau để lựa chọn

-Nó được sử dụng để kiểm soát vị trí, phát hiện định vị và bảo vệ an toàn trong tự động hóa công nghiệp。