Bộ điều khiển nhiệt độ SHINKO DCL-33A-A/M

Thông tin sản phẩm: Model: DCL-33A-A/M

-Hiệu: SHINKO

-Hiển thị 4 chữ số 100-240VAC

-Hành động kiểm soát PID

-Đa đầu vào K, J, R, S, B, E, T, N, RTD 4-20mA 0-1 / 5/10 Volt

-Đầu ra: Trạng thái rắn, Rơ le, 4-20mA, V

-Đầu ra báo động: Tiêu chuẩn