Bộ điều khiển nhiệt độ XTG-700W

Thông tin sản phẩm: Model: XTG-700W

-Cách hoạt động: Máy điều khiển nhiệt điện tử

-Nguồn: 250V 10A

-Nhiệt độ bộ điều nhiệt: 0-800ºC