Board truyền thông MITSUBISHI FX2N-485-BD

Thông tin sản phẩm: Model: FX2N-485-BD

-Thương hiệu: MITSUBISHI

Nguồn điện nội bộ từ bộ điều khiển lập trình: 5VDC 60mA

Tiêu chuẩn truyền: Phù hợp với RS-485 và RS-422

Khoảng cách truyền: 50m max

Chỉ báo LED: SD, RD

Phương pháp truyền thông: Full-duplex/Half-duplex