Bơm màng khí nén QBY-25

Thông tin sản phẩm: Model: QBY-25

-Áp suất không khí áp dụng: 2-7 kg/cm²

-Lưu lượng: 7.8m³/h

-Đường kính đầu vào máy bơm: 25mm

-Đường kính đầu vào: 8mm

-Đường kính đầu ra: 25mm

-Đầu hút: 7m

-Độ cao dâng nước của máy bơm: 70m