Cảm biến quang SICK GS6-D1311

Thông tin sản phẩm: Model: GS6-D1311

-Hiệu: SICK