Cảm biến quang SICK VL18L-4P342

Thông tin sản phẩm: Model: VL18L-4P342

-Hiệu: SICK

-Phạm vi cảm biến: 0,1 m … 35 m

-Loại kết nối của cảm biến: Cáp, 2 m

-Nguồn điện áp: 10-30VDC

-Đầu ra: PNP

-Tần số chuyển mạch: 800 Hz

-Kết nối được bảo vệ phân cực ngược

-Đầu ra và đầu vào được bảo vệ phân cực ngược

-Đầu ra được bảo vệ ngắn mạch và quá dòng

-Triệt tiêu giao thoa

-Kích thước cảm biến: 18 mm x 18 mm x 107,7 mm