Cảm biến quang SICK WTT12L-B1531

Thông tin sản phẩm: Model: WTT12L-B1531

-Hiệu: SICK

-Phạm vi cảm biến: 50 mm … 2.500 mm

-Loại kết nối của cảm biến: Cáp, 5 dây, 2m

-Nguồn điện áp:10-30VDC

-Chuyển đổi đầu ra: Đẩy-kéo: PNP / NPN

-Tần số chuyển mạch: 1000 kHz

-Kết nối được bảo vệ ngược cực

-Đầu ra và đầu vào được bảo vệ phân cực ngược

-Triệt tiêu giao thoa

-Kích thước cảm biến: 20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm