Cảm biến quang SICK ZSE18-7AB1E8

Thông tin sản phẩm: Model: ZSE18-7AB1E8

-Hiệu: SICK

-Phạm vi cảm biến: 0 m … 22 m

-Loại kết nối của cảm biến: Đầu mở cáp, 4 dây, 1.000 mm

-Nguồn điện áp: 10-30VDC

-Chuyển đổi đầu ra: Đẩy-kéo: PNP / NPN

-Tần số chuyển mạch: 1000 kHz

-Kết nối được bảo vệ phân cực ngược

-Đầu ra và đầu vào được bảo vệ phân cực ngược

-Đầu ra được bảo vệ ngắn mạch và quá dòng

-Triệt tiêu giao thoa

-Kích thước cảm biến: 13,6 mm x 31 mm x 22,4 mm