Cảm biến quang MICROSONIC dbk+4/EMPF/M12/3BEE/M18

Thông tin sản phẩm: Model: dbk+4/EMPF/M12/3BEE/M18

-Hiệu: MICROSONIC

-Điện áp hoạt động UB20 – 30 V một chiều, bảo vệ phân cực ngược gợn điện áp ± 10%

-Thời gian đáp ứng <500 µs ở chế độ kích hoạt, 2,5 ms ở chế độ chạy tự do

-Khoảng cách giữa máy phát / máy thu: 20 – 40 mm; tối ưu: 20 mm ± 2 mm

-Phạm vi cài đặt lựa chọn phạm vi hoạt động thông qua đầu vào điều khiển

-Chỉ báo: 1 x Duo-LED; xanh lá cây: đang làm việc / đỏ: double sheet / nhấp nháy màu đỏ: missing sheet

-Đặc điểm thu phát để điều khiển tấm kép siêu âm

-Khoảng cách giữa máy phát và máy thu có thể được chọn

-Kết nối cáp: M12