Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-S05S12-WC-C1

Thông tin sản phẩm: Model: E2E-S05S12-WC-C1

-Hiệu: OMRON

-Khoảng cách phát hiện của cảm biến: 1,2 mm ±10%

-Cài đặt khoảng cách của cảm biến: 0 đến 0,84 mm

-Khoảng cách chênh lệch của cảm biến: tối đa là 15%. khoảng cách cảm nhận

-Đối tượng phát hiện: Kim loại đen (Độ nhạy giảm với kim loại màu.)

-Đối tượng cảm biến tiêu chuẩn của E2E-S05S12-WC-C1: Sắt 4 x 4 x 1 mm

-Chế độ hoạt động: NO

-Mạch bảo vệ: Bảo vệ cắt ngắn đầu ra; Bảo vệ phân cực ngược đầu ra; Bảo vệ phân cực ngược nguồn điện; Chống sét lan truyền