Cảm biến khoảng cách xa SICK DL100-21AA2101

Thông tin sản phẩm: Model: DL100-21AA2101

-Hiệu: SICK

-Điện áp cung cấp Vs: DC 18 V … 30 V, giá trị giới hạn

-Ripple: 5 Vpp

-Loại hình Đẩy-kéo: PNP / NPN

-Thời gian đáp ứng: 2 mili giây

-Thời gian chu kỳ đo: 1 mili giây

-Thời gian đầu ra: 1 ms, chu kỳ đo đồng bộ với yêu cầu PLC