Cảm biến tiệm cận LJ8A3-2-Z/BX

Thông tin sản phẩm: Model: LJ8A3-2-Z / BX

-Loại đầu ra: NPN NO (Thường mở)

-Đường kính của đầu: 8m

-Khoảng cách phát hiện: 2m

-Nguồn điện: DC 6-36 V

-Dòng điện hiện tại: 300mA

-Tần số đáp ứng: 150Hz

-Vật thể phát hiện: Sắt

-Bảo vệ: IP65