Cảm biến quang SICK WLL180T-L432

Thông tin sản phẩm: Model: WLL180T-L432

-Hiệu: SICK

-Phạm vi cảm biến: 0 m … 20 m, Hệ thống tia xuyên qua

-Loại kết nối của cảm biến: Cáp, 4 dây, 2 m

-Nguồn điện áp: 12-24VDC

-Ngõ ra: NPN

-Tần số chuyển mạch: 31,2 kHz; 7,1 kHz; 2 kHz; 250 Hz; 62,5 Hz

-Kết nối được bảo vệ phân cực ngược

-Đầu ra và đầu vào được bảo vệ phân cực ngược

-Đầu ra được bảo vệ ngắn mạch và quá dòng

-Triệt tiêu giao thoa

-Kích thước cảm biến: 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm