Cảm biến tiệm cận PANASONIC GXH8A

Thông tin sản phẩm: Model: GXH8A

-Hiệu: PANASONIC

-Điện áp cung cấp: 12 đến 24 V DC + 10 / -15% Ripple P-P 10% trở xuống

-Mức tiêu thụ hiện tại của cảm biến: 15 mA trở xuống

-Đầu ra của cảm biến: bóng bán dẫn cực thu mở NPN
-Dòng chìm tối đa: 100 mA
-Điện áp áp dụng từ 30 V DC trở xuống (giữa đầu ra và 0 V)
-Điện áp dư từ 2 V trở xuống (ở dòng chìm 100 mA)

-Đầu ra: Hoạt động đầu ra: NO

-Tối đa tần số đáp ứng: 500 Hz