Cảm biến tiệm cận SICK IME12-04BNOZC0K

Cảm biến tiệm cận SICK IME12-04BNOZC0K

Model : IME12-04BNOZC0K

Thương hiệu : SICK

Made in Hurgary

DC 10-30V

Ia = 200mA