Cảm biến tiệm cận UNIQUC LN21R

Thông tin sản phẩm: Model: LN21R

-Hiệu: UNIQUC

-Loại: Cảm biến tiệm cận từ tính

-Loại: cảm biến tiệm cận từ tính

-Điện áp: DC/AC5~240V

-Điện áp hiện tại: 100mA

-Công suất: 10W