Cầu dao CB LS BK63N C32

Thông tin sản phẩm: Model: BK63N C32

-Thương hiệu: LS

-Dòng điện hiện tại: 32A

-Dòng cắt ngắn mạch: 6KA

-Điện áp: 240/415V

-Loại: C

-Số cực: 1

-Loại C (Đối với Chung): ≥ 5 In ≤ 10 In