Công tắc từ UNIQUC LN01D2

Thông tin sản phẩm: Model: LN01D2

-Thương hiệu: UNIQUC

-Chuyển đổi điện áp: 5-240V DC / AC

-Chuyển đổi hiện tại: 100mA

-Chuyển mạch reo: 10W

-Giảm điện áp: tối đa 3V

-Thời gian phản hồi: <2ms