Đầu nối SMC KQ2 phi 6

Thông tin sản phẩm: Model SMC KQ2 phi 6

  • Loại đầu nối: L
  • Kích thước ống vào/ra: 6mm
  • Áp suất làm việc tối đa: 1 MPa
  • Nhiệt độ làm việc: -5 đến 60 độ C