Đế Relay thời gian 2M4x20

Thông tin sản phẩm: Model: 2M4x20

  • Loại: 8 chân 
  • Dòng định mức: 10A
  • Số cực: 2