Đế Relay BERM 10A 250VAC/250V

Thông tin sản phẩm: Model: 10A 250VAC/250V

  • Loại: 11 chân 
  • Dòng định mức: 10A
  • Điện áp: 250VAC/250V