Encoder SICK DBS50E-S5AK02500

Thông tin sản phẩm: Model: DBS50E-S5AK02500

-Thương hiệu: SICK

-Xung mỗi vòng quay: 2500

-Bước đo lường: 90 ° điện / xung mỗi vòng quay

-Đo độ lệch bước: ± 18 ° / xung mỗi vòng quay

-Giới hạn lỗi: ± 54 ° / xung mỗi vòng quay

-Chu kỳ nhiệm vụ: ≤ 0,5 ± 5%

-Phương thức giao tiếp: Tăng dần

-Chi tiết giao diện liên lạc: TTL / RS-422