Giác cắm RoHS HE-024-F/HE-024-M

Model: HE-024-F/HE-024-M

Hiệu : RoHS

Dòng điện : 16A

Điện áp : 500V