Khởi động từ SCHNEIDER GV2-ME08C

Thông tin sản phẩm: Model: GV2-ME08C

-Thương hiệu: SCHNEIDER

-Loại Khởi động từ: Khởi động từ xoay chiều

-Số cực: 3

-Loại mạng: AC

-Điện áp định mức hiện tại: 4A

-Mức độ bảo vệ IP: IP20

-Tiêu tán điện trên mỗi cực: 2,5W