Máy biến áp JBK3-63

Thông tin sản phẩm: Model: JBK3-63

-Kích thước lắp đặt (mm)

  • A: 56mm;
  • C:52mm

-Lỗ lắp (mm):

  • K: 5mm;
  • J: 9mm

-Kích thước (mm) 

  • Bmax: 82mm
  • Dmax: 78mm
  • Emax: 92mm