Module ngõ vào OMRON CJ1W-OC211

Thông tin sản phẩm: Model: CJ1W-OC211

-Hiệu: OMRON

-Điện áp cho phép ở đầu vào: từ 5 đến 250 V

-Số đầu ra kỹ thuật số: 16

-Loại đầu ra kỹ thuật số: Relay NO

-Dòng điện đầu ra: 2 A

-Đầu ra module được bảo vệ ngắn mạch: Không