Phụ kiện Màng bơm( ngoài) 08-1040-55 wilden 2 inch P800/PKPPP/TWS/TF/PTV