Phụ kiện Màng bơm( trong) 08-1065-57 wilden 2 inch P800/PKPPP/TWS/TF/PTV