Bộ lập trình PLC Allen-Bradley 2080-LC20-20QBB

Thông tin sản phẩm: Model Allen-Bradley 2080-LC20-20QBB

  • Bộ nhớ chương trình 10 kB
  • Dữ liệu bộ nhớ 20 kB
  • Điện áp hoạt động là 100-240V AC hoặc 24V DC
  • Đầu vào số 12 đầu vào số 12V DC, tốc độ đọc 10 kHz
  • Đầu ra số 7 đầu ra số 24V DC, dòng ra tối đa 0.5A/mạch
  • Đầu vào analog 4 đầu vào analog, dải đo 0-10V hoặc 0-20mA
  • Đầu ra analog 1 đầu ra analog, dải ra 0-10V hoặc 0-20mA
  • Cổng kết nối gồm 1 cổng RS-232 và 1 cổng RS-485, USB (chỉ lập trình)
  • Hỗ trợ phần mềm lập trình: Connected Components Workbench (CCW)