Bộ lập trình PLC OMRON CP1L-M60DT-T

Thông tin sản phẩm: Model: CP1L-M60DT-T

-Thương hiệu: OMRON

-Điện áp cung cấp: loại DC

-Số lượng digital inputs: 36

-Loại đầu vào: PNP / NPN

-Số lượng digital outputs: 24

-Loại đầu ra: NPN

-Dung lượng của chương trình: 10K bước

-Dung lượng của bộ nhớ dữ liệu: 32K từ