Relay trung gian OMRON MY3N-J-24VDC (11 chân-5A)

Thông tin sản phẩm: Model: MY3N-J-24VDC

-Thương hiệu: OMRON

-Loại Relay: Relay trung gian

-Chỉ báo hoạt động: LED

-Loại tiếp xúc: 3PDT

-Phương pháp tiếp xúc: SINGLE

-Tốc độ chuyển đổi hiện tại: 5A

-Cấu trúc đầu cuối: Thiết bị đầu cuối Plug-in