Relay thời gian CKC AH3-2

Thông tin sản phẩm: Model: AH3-2

-Thương hiệu: CKC

-Loại Relay: Relay thời gian

-Thời gian :1, 3, 6, 10, 30 hoặc 60S
3, 6, 10, 30 hoặc 60M, 3, 6, 10 hoặc 24H 

-Điện áp hoạt động: DC12, 24, 48 V
AC(V): 12, 24, 48, 100~120, 200~240

-Dòng tải: 250V-5A 

-Thời gian reset: Max 0.1S