Tấm chắn OMRON CJ1W-TER01

Thông tin sản phẩm: Model: CJ1W-TER01

-Hiệu: OMRON

-Tấm chắn: PFP-M

-Vỏ này được gắn vào phần cuối của DIN PLC

-Loại phụ kiện: Tấm chắn