Van điện từ trực tiếp FESTO MFH-5-1/4

Thông tin sản phẩm: Model: MFH-5-1/4

-Thương hiệu: FESTO

-Chức năng: Van 5/2, monostable

-Loại kích hoạt: Điện

-Thời gian tắt: 29 ms

-Thời gian chuyển đổi: trên 9 mili giây

-Trọng lượng sản phẩm: 290 g

-Kết nối điện: Thông qua cuộn dây F, được đặt hàng riêng