Van điều áp SNS AR4000-04

Thông tin sản phẩm: Model SNS AR4000-04

  • Áp suất đầu vào tối đa: 1 MPa (145 psi)
  • Áp suất đầu ra tối đa: 0.7 MPa (102 psi)
  • Kích thước ren kết nối: 1/4 inch
  • Tần số hoạt động: 5 Hz
  • Độ chính xác điều chỉnh áp suất: ± 5%
  • Dải nhiệt độ hoạt động: -5 đến 60 °C (23 đến 140 °F)
  • Dải áp suất hoạt động: 0.05 đến 0.85 MPa (7.25 đến 123.25 psi)