Van điều khiển khí áp suất cho máy khí nén FBANG FB-10