Xi lanh, Ben hơi tác động kép SMC CDJ2D10-15Z-B

Thông tin sản phẩm: Model: CDJ2D10-15Z-B

-Thương hiệu: SMC

-Loại xi lanh: Xi lanh tác động kép

-Kích thước lỗ khoan: 10mm

-Hành trình: 15 mm

-Áp suất vận hành:  0.06 – 0.7 MPa

-Nhiệt độ: -10-70 ℃

-Piston: 50-750mm / s