Xi Lanh SMC CDM2-B20 75Z

Thông tin sản phẩm: Model SMC CDM2-B20 75Z

  • Đường kính piston: 20mm
  • Chiều dài hành trình làm việc: 75mm
  • Áp suất làm việc: từ 0.15 MPa đến 0.7 MPa
  • Áp suất khí nén tối đa: 0.8 MPa
  • Nhiệt độ làm việc: từ -10 độ C đến 60 độ C