Bộ chuyển đổi quang điện ETP đầu ra mức dòng FE7D

Thông tin sản phẩm: Model: đầu ra mức dòng FE7D

-Thương hiệu: ETP

-Dải điện áp hoạt động rộng, với chức năng bảo vệ ngắn mạch và hiển thị tự chẩn đoán.

-Chọn thường mở NO và thường đóng NC bằng cách thay đổi hệ thống dây điện.

-Có ba phương pháp phát hiện và hai loại đầu ra để lựa chọn.

-Nó được sử dụng để phát hiện vị trí và kiểm soát mức vật liệu trong tự động hóa công nghiệp.