Cảm biến tiệm cận PEPPERL+FUCHS NBN8-18GM50-E0

Thông tin sản phẩm: Model: NBN8-18GM50-E0

-Hiệu: PEPPERL+FUCHS

-Khoảng cách hoạt động định mức: 8 mm

-Dòng cung cấp không tải: 18 mA

-Loại đầu ra: NPN

-Điện áp hoạt động: 10 … 30 V

-Chức năng chuyển đổi Thường mở (NO)

-Đầu ra cực tính: DC

-Cài đặt: non-flush