Cảm biến tiệm cận FESTO SME-8M-DS-24V-K-5.0-0E

Thông tin sản phẩm: Model: SME-8M-DS-24V-K-5.0-0E

-Thương hiệu: FESTO

-Nguyên tắc đo: Tiệm cận từ tính

-Nhiệt độ môi trường: từ -40°C  đến 70°C

-Chuyển đổi đầu ra của cảm biến: Tiếp xúc, lưỡng cực

-Chức năng phần tử chuyển đổi: Tiếp điểm N / O

-Tối đa đầu ra hiện tại: 500 mA

-Giảm điện áp: 1.875 V